Een goede analyse, de juiste benadering en scherpe oplossingsresultaten.

Referenties

De portefeuille van MEION is zeer uitgebreid. Hieronder vindt u een overzicht van projecten die wij reeds doen of hebben gedaan

Jongerenstewards Lijnbaan

Doel: verminderen van jeugdoverlast tijdens de koopavond in Rotterdam Centrum (Lijnbaan e.o.)
Beschrijving: jongerenstewards werken intensief samen met politie, ondernemers, beveiligers en stadstoezicht om (groepen) jongeren die de koopavond van Rotterdam bezoeken aan te spreken op ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld het hangen tegen winkelgevels of het blokkeren van een winkelingang, luidruchtig zijn, andere bezoekers lastigvallen etc.

Jongerencoaches Wijken Rotterdam Centrum

Doel: verminderen en voorkomen van jeugdoverlast in de wijken van Rotterdam Centrum en eveneens het bijdragen aan positieve prikkels voor centrumjongeren om gezond en positief op te groeien.
Beschrijving: jongerencoaches bezoeken actief de jongeren hotspots in het centrum en zoeken hier hun doelgroep op, maken en onderhouden contact met de jongeren die in beeld zijn vanuit overlast en/of zorgen (bijvoorbeeld door negatieve beinvloedingsfactoren), ventileren hulpvragen en gaan met de jongeren aan de slag om de eigen probelemen op te lossen. De jongerencoach maakt samen met de jongere zelf en met de politie, schoolcoach en participatiewerker een plan van aanpak toegespitst op de situatie van de jongere en de te bereiken resultaten.

Intensief Casemanagement jongeren

Doel: Het in kaart brengen en stroomlijnen van hulpverlening als deze al
aanwezig is. Bij afwezigheid opstarten van benodigde hulpverlening.
Beschrijving: Waar jongeren vastlopen in geboden hulpverlening, zoekt de
intensief casemanager naar structuur in de aanwezige hulp. Hierbij wordt gekeken naar aanwezige ondersteuning, maar ook naar hulp die nodig is en nog niet
geboden wordt. Gedurende het traject houdt de casemanager een vinger aan de pols en probeert de hulpverlening gestroomlijnd te houden. Dit vooral door de communicatie tussen eventuele verschillende instanties te bevorderen.

Project Stagebegeleiding MBO

Doel: Het voorkomenvan schooluitval van MBO leerlingen tijdens de stageperiode.
Beschrijving:Door coaching en begeleiding van leerlingen tijdens hun stageperiode worden eventuele knelpunten of problemen vroegtijdig gesignaleerd. Met leerlingen, stagebedrijf en school wordt nauw contact onderhouden, om de voortgang van de stage in de gaten te houden.

Jongerenstewards Grootschalige Evenementen

Doel: Het beheersbaar houden van veiligheidssituaties op en rondom grootschalige evenementen.
Beschrijving: MEION let tijdens grootschalige evenementen sterk op signalen die kunnen wijzen op mogelijke overlast en voorspelbare opstootjes en/of conflicten en houdt daarbij korte lijnen met relevante partners (vooral politie).
Er wordt voorafgaand aan het evenement een inventarisatie gemaakt van mogelijke risico-locaties en -situaties. Deze inventarisatie zal worden afgestemd met de opdrachtgever, welzijnspartners, politie en stadstoezicht. Hierdoor wordt een sluitende analyse gevormd, opdat risico’s zo veel mogelijk kunnen worden teruggedrongen.

Project Horeca stewards

Doel: Er wordt ingezet om de waardering van zowel bezoekers en bewoners te beïnvloeden in positieve zin. Daarnaast wordt gezorgd voor een verbeterde veiligheidsbeleving en veiligheidsklimaat voor jonge bezoekers.
Beschrijving:Gedurende de horeca-nachten wordt contact gelegd met jeugd.
De jeugd wordt aangesproken op vervelend/ongewenst gedrag en bekend gemaakt met de “spelregels” tijdens de horeca-nacht. De inzet moet resulteren in het terugdringen van overlast voor bewoners en overige bezoekers van de binnenstad, dé-escalerend optreden (minder opstootjes en agressiviteit) en gastheerschap in de binnenstad.

Binnenkort

Binnenkort leest u op onze website meer over onze ontwikkelde aanpak van problematische gezinnen. Gezinsmanagement biedt uitkomst bij complexe gezinssituaties waar verschillende gezinsleden te kampen hebben met verschillende problemen. Door een goede analyse, een juiste benadering en scherpe oplossingsresultaten te benoemen zal de gezinsmanager met andere hulpverleners de juiste instrumenten en middelen inzetten. MEION beschikt ook over een expertisecentrum voor onderzoeken en advisering op de volgende thema’s en onderwerpen: Integratie en participatie,Veiligheid en Leefbaarheid, Diversiteit, Onderwijsvraagstukken, Deskundigheidsbevordering, Training en Voorlichting, Coaching en begeleiding. Wenst u hier meer informatie over, vul dan de contactpagina in en u wordt binnen 2 werkdagen benaderd voor een gesprek per mail of telefoon. Uiteraard kunnen wij u ook persoonlijk te woord staan. Ga hiervoor naar onze contactpagina.

Impressie