Aanpak drugsrunners & Evenementenbegeleiding

Overige diensten

Stichting MEION richt zich zoals gezegd op jongeren van 12 tot 23 jaar. Jongeren die zich in die leeftijdscategorie bevinden, begeven zich op het pad naar volwassenheid. Tijdens die reis komen jongeren uitdagingen tegen, leren zij experimenteren en verleggen zij grenzen. Volgens ons hoort dat ook zo en is dat de essentie van opgroeien en opvoeden. Sommige jongeren hebben echter meer ondersteuning en sturing nodig om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Stichting MEION zet zich extra in voor die jongeren.

Aanpak drugsrunners

Het fenomeen van de drugsrunners is er één die regelmatig gepaard gaat met overlast. MEION heeft binnen de oplossingen voor specifieke doelgroepen ook een aanpak voor drugsgerelateerde overlast. Hierbij wordt bijvoorbeeld voor drugsrunners individuele aandacht georganiseerd, die de repressieve kant van handhaving door politie combineert met de preventieve kant van vroegtijdige hulpverlening.

Voor de verbinding van deze aanpakken worden pedagogische werkers ingezet, die jongeren aan huis bezoeken. Deze jongeren komen in aanmerking voor een huisbezoek naar aanleiding van hun betrokkenheid bij het veroorzaken van overlast in combinatie met runnersactiviteiten dan wel andere vormen van betrokkenheid bij drugscriminaliteit. De bezoeken hebben als doel om de vroegsignalering van problemen te versterken. Zo kunnen de zwakke plekken in de gezinsstructuur worden blootgelegd. Daarnaast kan een duidelijke boodschap worden overgebracht, waarbij de betrokkene een keuze wordt aangeboden. Hij/zij kan kiezen tussen ondersteuning en hulp bij het oplossen van knelpunten in zijn/haar leven enerzijds. Of het risico dat hij/zij meer aandacht krijgt van politie en justitie, met alle gevolgen van dien.

Niet alleen de runners, maar ook hun ouders worden geconfronteerd.

Uit de praktijk blijkt dat veel ouders niet op de hoogte zijn van de handelingen van hun kinderen. Vooral bij nieuwe en jonge runners is het van groot belang om de ouders zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Zij worden daardoor in de gelegenheid gesteld om in een vroeg stadium in te grijpen.

Evenementenbegeleiding

Een belangrijke voetbalwedstrijd uit een Europees toptoernooi, het (zomer)carnaval, een popfeest of andere grote evenementen. Het uitgangspunt is hierbij dat bezoekers het naar hun zin hebben. Helaas schuilt binnen grote menigten het risico dat kleine incidenten kunnen uitmonden in grote problemen. Om de sfeerbeleving op een positieve manier te beïnvloeden en deze ook positief te houden heeft MEION maatwerkoplossingen.

Zo beschikt MEION over stewards die bij evenementen als gastheren publiek ontvangen en wegwijs maken. Daarnaast kunnen de stewards bij dreigende opstootjes of incidenten vroegtijdig ingrijpen en de-escalerend optreden. Zo blijft de positieve sfeer gewaarborgd en kunnen partnerprofessionals zich concentreren op andere kerntaken. Denk hierbij aan de politie die zich kan bezighouden met het handhaven van de openbare orde zonder continu “brandjes te hoeven blussen”. Ook geeft een straatbeeld met veel politie een gevoel van spanning, zonder dat daartoe direct aanleiding is.

Als er weinig politie zichtbaar is terwijl een positieve sfeerbeleving wordt gewaarborgd, zorgt dit voor een versterkend effect op deze sfeerbeleving.

De ervaring van bezoekers die goed wegwijs zijn gemaakt en goed zijn bediend, gecombineerd met een positief veiligheidsgevoel, zorgt ervoor dat mensen een bezoek aan een evenement als positief ervaren. Zij zullen dan op een ander moment met plezier terugkeren, ook buiten de evenementen om.

Strandhosts; een vriendelijke uitstraling van uw strand

Kent uw gemeente 1 of meerdere aantrekkelijke stranden? Neemt u dan de tijd om te lezen hoe onze strandhosts uw strandseizoen prettig en veilig kunnen houden voor uw publiek. Uiteraard met een gastvrije glimlach.

Strandhosts zijn gastheren en gastvrouwen die strandbezoekers informeren, begeleiden en waar nodig aanspreken op ongewenst gedrag. De strandhosts zijn getraind in het omgaan met grote groepen, agressie in het publieke domein, jeugd, straatcultuur en het gebruik van alcohol & verdovende middelen. Zij bieden met een gastvrije uitstraling een unieke oplossing voor knelpunten. Ook versterkt u met de inzet van strandhosts uw gastvrije imago. In samenwerking met gemeente, politie, strandwachten en andere toezichthouders/handhavers worden locaties frequent ambulant belopen en worden signalen met elkaar gedeeld. Zo kunnen bezoekers gerichter worden voorzien van informatie over regels of voorzieningen. Ook kunnen overlastsituaties sneller worden opgelost. Door vroegtijdig handelen kunnen de strandhosts in samenwerking met partners bijvoorbeeld ouders en verdwaalde kinderen herenigen of bij incidenten met een impact bezoekersstromen begeleiden. Wij zien onze hosts daarom als mobiele servicepunten en als mooie aanvulling op andere voorzieningen.

Naast onze ambulant jongerencoaches in de wijken, horecastewards tijdens de stapavonden en stewards winkelgebieden tijdens de koopavond, bieden wij nu ook strandhosts die meehelpen uw beleid uitvoering te geven.

Heeft u interesse in een mondelinge toelichting op ons pakket aan dienstverlening? Neemt u dan gerust contact op met ons voor het maken van een vrijblijvend afspraak.

Impressie