MEION staat voor ontwikkeling! En heeft werknemers die multi-inzetbaar zijn.

Medewerkers voor elke situatie

MEION staat voor ontwikkeling. Om de kwaliteit van geleverde expertise en kennis van al onze gemotiveerde en gekwalificeerde professionals te onderhouden en waarborgen, wordt aan continue deskundigheidsbevordering gedaan.

Diversiteit in ons personeelbestand

Binnen dat kader streeft MEION naar diversiteit in haar personeelbestand. Op dit moment kent MEION dan ook verschillende werknemers. Daarbij gaat het onder andere om verschillen in leeftijd, sekse, culturele achtergrond en opleiding. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor een bepaalde werknemer. MEION beschikt daarbij over werknemers die inzetbaar zijn als:

Impressie