Onmis(ken)baar nodig voor een veilige stapavond!

Horecastewards

Horecastewards van MEION zijn dé gastheren –en vrouwen die o.a. gemeente, politie en beveiligingspersoneel helpen het stappen in de weekenden veilig en prettig te houden, voor bezoekers en horecapersoneel. Genomineerd voor de Hein Roethofprijs en gericht op maximale tevredenheid van opdrachtgevers en samenwerkingspartners, worden horecastewards gedreven door het boeken van resultaat en het leveren van kwaliteit. Getraind op het omgaan met grote groepen bezoekers, invloeden van alcohol en drugs, EHBO en agressie of geweld zijn de horecastewards van MEION het visiteplaatje van een veilige stapavond voor uw gemeente.

De-escalerend optreden

In Rotterdam en Eindhoven levert MEION exclusief horecastewards met ruime ervaring en skills op het gebied van gastheerschap en het de-escalerend optreden bij onder andere beginnende opstootjes of het bekende duw- en trekwerk voor de ingangen van de horecagelegenheden. In Rotterdam zorgt deze benadering van horecastewards zoals vorm en uitvoering aan is gegeven door MEION voor een afname van de overlast, opstootjes en geweld. Volgens een gehouden enquête droeg de inzet extra bij aan een veiliger uitgaansgevoel onder de bezoekers van de horeca, met name de vrouwelijke doelgroep. Ook de gemeente Amsterdam heeft op basis van (in navolging op) het Rotterdamse model horeca-hosts ingezet, in de vorm van het inzetten van studenten als gastheren.

samenwerking met het handhavend personeel van politie, gemeentelijke stadswachten, portiers en beveiligers

Onder goede afspraken over doel en samenwerking met het handhavend personeel van politie, gemeentelijke stadswachten, portiers en beveiligers zijn de Horecastewards complementair aan de ketensamenwerking. Vooral op het gebied van overlastbestrijding en vermindering van de criminaliteit, door gezamenlijk te focussen op de samengestelde overlastlocaties en overlastplegers. De horecastewards zijn getraind in het gericht signaleren van overlastsituaties en –gedrag. Zij treden, na informeren van de politie, preventief en de-escalerend op. Bij inschatting van een mogelijke dreiging tot escalatie wordt altijd direct de politie ingeschakeld. Extra alert zijn de horecastewards tijdens de uitloop van de stapnacht bij het vertrekken van grote groepen bezoekers huiswaarts. Door vriendelijk doch verzoekend optreden voorkomen zij veel overlast zoals hanggedrag, wildplassen of geluidsoverlast rondom parkeerplaatsen en garages.

Ondersteuning aan portiers

Ook bieden de Horecastewards van MEION ondersteuning aan portiers voor de horecagelegenheden die met ongewenste situaties te maken krijgen, bijvoorbeeld bij een weigering van de toegang. Ervaring leert dat na tussenkomst van een horecasteward de boel sneller sust dan bijvoorbeeld bij een escalerende confrontatie tussen bezoeker en portier. Een horecasteward werkt dempend op de agressie van bezoekers.

De horecastewards van MEION zijn, als visitekaartje van het veilig uitgaan, bekend met de voorzieningen en mogelijkheden in de omgeving en kunnen bezoekers informatie geven hierover. Daarnaast houden de horecastewards kwetsbare groepen op risicolocaties extra in de gaten om ongewenste situaties te voorkomen.

Ook kwaliteit moet betaalbaar blijven!

Kent uw binnenstad ook uitdagingen om het uitgaan gezellig en veilig te houden of bent u belast met het thema veilig en aantrekkelijk uitgaan vanuit de gemeente of politie en wilt weten wat in uw gemeente de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wilt u liever de stewards winkelgebied van dichtbij meemaken en een keer meelopen? Maak dan een afspraak met onze projectleider op info@meion.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Impressie