Wij vinden uw privacy belangrijk!

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan de MEION niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. MEION aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Privacy statement

Download onze privacy statement hier (.pdf 119Kb)

Impressie