Wij zijn kundig, enthousiast en gedreven en verzorgen in alle gevallen een aanbod op maat.

Stichting MEION

Stichting MEION is een organisatie die staat voor MENS IN ONTWIKKELING. Bij ons staat de maatschappelijke ontwikkeling van jongeren centraal. Met ‘jongeren’ doelen wij op jongeren van 12 tot 23 jaar. Afhankelijk van die situatie kan het ook gaan om jongeren die iets ouder of jonger zijn.

gerichte begeleiding

MEION tracht door middel van gerichte begeleiding het maatschappelijke welzijn van (kwetsbare) jongeren te bevorderen. De maatschappelijke kansen van die jongeren dienen zodoende vergroot te worden. Waar jongeren van elkaar verschillen en eenieder zijn of haar problematiek kent, verzorgen wij in alle gevallen een aanbod op maat. De hulp die wij bieden, kent dan ook een persoonlijke aard en heeft aandacht voor het individu.

Stichting MEION wil het verschil maken voor een ieder die behoefte heeft aan expertise en inzet met betrekking tot effectief: ambulant jeugd-/jongerenwerk, jeugdhulpverlening, gezinsinterventies en intensief case-management.

"We stappen op het probleem af en gaan direct op zoek naar passende oplossingen!"

MEION focust zich niet alleen op individuen, maar richt zich ook op jongeren in groepsverband. Daarbij hanteren wij een “no-nonsens” mentaliteit. We stappen op het probleem af, doen een analyse en gaan daarbij direct op zoek naar werkbare en passende oplossingen. De gevonden oplossingen zijn gericht op de lange termijn. Stichting MEION heeft de nodige kennis en ervaring in huis om het bovenstaande te bewerkstelligen. MEION is bovendien trendsettend en werkt innovatief in de methodieken die worden toegepast.

Impressie