Wij zijn kundig, enthousiast en gedreven en verzorgen in alle gevallen een aanbod op maat.

PERSBERICHT

Inzet Rotterdamse jongerenwerkers en stewards in de strijd tegen de verspreiding van Corona in de publieke ruimte.

Het Coronavirus dat momenteel de wereld teistert vraagt een bijdrage van alle werkers in de openbare ruimte. Met die gedachte heeft het jongerenwerk van WMO Radar en vooral het ambulant jongerenwerk van MEION in Rotterdam, de keuze gemaakt om juist nu zoveel mogelijk op straat aanwezig te zijn om kinderen, jongeren maar ook volwassenen te wijzen op de aanwijzingen m.b.t. social distancing. Tevens informeren en adviseren zij hen over gebruik van de openbare ruimte. Stichting Veilige Steden, een zustermaatschappij van MEION heeft haar horecastewards ingezet in de rol van “steward publieke gezondheid”. Dit gebeurd in opdracht van de gemeente en onder het toeziend oog van de politie. Ook zij dragen bij aan een zo groot mogelijk besef onder de Rotterdamse bevolking in het Centrum en in Delfshaven over de enorme besmettelijkheid van het virus en daarmee de gezondheidsrisico’s voor de kwetsbaren in de samenleving.

Dagelijks, ook in de avonden, lopen jongerenwerkers en stewards Publieke Gezondheid’ door de wijken om mensen te informeren en te wijzen op het belang van de 1,5 meter regel bij sociale contacten en vooral bij de talrijke voetbalveldjes en skateparken in de stad. Ze zijn te herkennen aan hun blauwe hesjes met daarop de tekst: ‘Steward Publieke Gezondheid’.

Deze inspanning werpt haar vruchten af.

Met het weer van de afgelopen dagen is de wens om buiten te zijn groot onder de jeugd en de jongeren. Toch houden zij zich best goed aan de geldende afspraken en zijn zij er steeds meer van doordrongen van de noodzaak om uiterst zorgvuldig met zichzelf en elkaar om te gaan. Zelfs bij het voetballen en op de skatebanen wordt beter afstand gehouden en lijken de groepen zich steeds beter over de dag te verdelen.

Tegelijkertijd zijn de jongerenwerkers van de gebieden Centrum en Delfshaven bereid om hulp te bieden bij het boodschappen doen of om mee te denken over bijbaantjes die zijn gestopt en te delen in de zorg die jongeren hebben over de afronding van hun schooljaar. Omdat ook een deel van de jongeren niet de straat op gaat besteden de jongerenwerkers ook tijd aan het maken van filmpjes op de sociale media kanalen om de jeugd aan te moedigen binnenhuis te bewegen, hun ideeën aanreiken over het besteden van hun tijd en ze zo goed mogelijk geïnformeerd te houden.

Het jongerenwerk en de stewards vervullen een geweldige aanvullende gastheerrol in de stad. Ook zij zetten de schouders eronder in deze voor een ieder moeilijke tijd. Zij leggen nu contacten waarmee zij straks hun reguliere jongerenwerktaken nog beter kunnen uitvoeren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Coronavirus als onzichtbare en menselijke vijand legt bijna de gehele wereld plat en vraagt veel van ons als menssoort. Mooi om te zien hoe allerlei compassievolle initiatieven ontstaan!

Gisteren intern overlegd over hoe wij als MEION/Veilige Steden de komende tijd zullen doorbrengen en hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan dempen van het virus.

Ons ambulant jongerenwerk in Rotterdam (Centrum en Delfshaven) gaat in aangepaste vorm door, zij het alleen de ambulante rondes in de wijken om te signaleren en eventuele jeugd aan te spreken op de gezondheidsrisico's. De rest van het werk is digitaal en online gemaakt voor de komende periode.

Nu de horeca gesloten is hebben wij o.b.v. voorspellingen van onze criminologen (op toename winkelinbraken en seniorencriminaliteit) de gemeentelijke opdrachtgever aangeboden gebruik te maken van ons gastheerschap Publieke Gezondheid waarbij wij samen met onze partners van de politie en stadsbeheer het publiek dat er tóch is zoals bijv. jongeren, toeristen of gelegenheidscriminelen blijven aanspreken op de regels en het wegnemen van elke vorm van gelegenheid tot het plegen van criminaliteit.

Zo hopen wij onze bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige stad in lastige tijden!

Stichting MEION

Stichting MEION is een organisatie die staat voor MENS IN ONTWIKKELING. Bij ons staat de maatschappelijke ontwikkeling van jongeren centraal. Met ‘jongeren’ doelen wij op jongeren van 12 tot 23 jaar. Afhankelijk van die situatie kan het ook gaan om jongeren die iets ouder of jonger zijn.

gerichte begeleiding

MEION tracht door middel van gerichte begeleiding het maatschappelijke welzijn van (kwetsbare) jongeren te bevorderen. De maatschappelijke kansen van die jongeren dienen zodoende vergroot te worden. Waar jongeren van elkaar verschillen en eenieder zijn of haar problematiek kent, verzorgen wij in alle gevallen een aanbod op maat. De hulp die wij bieden, kent dan ook een persoonlijke aard en heeft aandacht voor het individu.

Stichting MEION wil het verschil maken voor een ieder die behoefte heeft aan expertise en inzet met betrekking tot effectief: ambulant jeugd-/jongerenwerk, jeugdhulpverlening, gezinsinterventies en intensief case-management.

"We stappen op het probleem af en gaan direct op zoek naar passende oplossingen!"

MEION focust zich niet alleen op individuen, maar richt zich ook op jongeren in groepsverband. Daarbij hanteren wij een “no-nonsens” mentaliteit. We stappen op het probleem af, doen een analyse en gaan daarbij direct op zoek naar werkbare en passende oplossingen. De gevonden oplossingen zijn gericht op de lange termijn. Stichting MEION heeft de nodige kennis en ervaring in huis om het bovenstaande te bewerkstelligen. MEION is bovendien trendsettend en werkt innovatief in de methodieken die worden toegepast.

Impressie